Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCKA

Aktualność danych:

GROCKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 202 osoby, z czego:

202

kobiety

Męska forma nazwiska to GROCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2764. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie34 kobiety

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie18 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie20 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie54 kobiety

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).