Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROCKI

Aktualność danych:

GROCKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 196 osób, z czego:

2

kobiety

194

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2747. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie44 mężczyzn

 • lubuskie8 mężczyzn

 • łódzkie11 mężczyzn

 • małopolskie7 mężczyzn

 • mazowieckie21 mężczyzn

 • opolskie3 mężczyzn

 • podkarpackie2 mężczyzn

 • podlaskie2 mężczyzn

 • pomorskie6 mężczyzn

 • śląskie14 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

 • wielkopolskie42 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).