Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODŹ

Aktualność danych:

GRODŹ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 251 osób, z czego:

126

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODŹ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubelskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie31 mężczyzn, 27 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).