Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODKOWSKI

Aktualność danych:

GRODKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

2

kobiety

146

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRODKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2795. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie50 mężczyzn

  • podkarpackie8 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).