Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODNY

Aktualność danych:

GRODNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

46

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.74.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie48 mężczyzn, 36 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).