Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODOŃ

Aktualność danych:

GRODOŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (189 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

110

kobiet

108

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • śląskie91 mężczyzn, 98 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).