Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODOWSKI

Aktualność danych:

GRODOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

165

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRODOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2776. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • lubuskie11 mężczyzn

  • małopolskie73 mężczyzn

  • mazowieckie14 mężczyzn

  • śląskie11 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).