Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODZIŃSKA

Aktualność danych:

GRODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 288 osób, z czego:

288

kobiet

Męska forma nazwiska to GRODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2678. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie41 kobiet

 • kujawsko-pomorskie21 kobiet

 • lubelskie12 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie30 kobiet

 • małopolskie24 kobiety

 • mazowieckie17 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie32 kobiety

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).