Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODZICKA

Aktualność danych:

GRODZICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (315 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1252 osoby, z czego:

1252

kobiety

Męska forma nazwiska to GRODZICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1733. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODZICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie79 kobiet

 • kujawsko-pomorskie90 kobiet

 • lubelskie104 kobiety

 • lubuskie26 kobiet

 • łódzkie145 kobiet

 • małopolskie31 kobiet

 • mazowieckie315 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie39 kobiet

 • podlaskie17 kobiet

 • pomorskie73 kobiety

 • śląskie51 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie51 kobiet

 • wielkopolskie37 kobiet

 • zachodniopomorskie37 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: