Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODZISKA

Aktualność danych:

GRODZISKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

167

kobiet

Męska forma nazwiska to GRODZISKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODZISKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie21 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie66 kobiet

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).