Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODZISKI

Aktualność danych:

GRODZISKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 184 osoby, z czego:

2

kobiety

182

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRODZISKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2759. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODZISKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie23 mężczyzn

  • lubuskie22 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie73 mężczyzn

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).