Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRODZKA

Aktualność danych:

GRODZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (640 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3038 osób, z czego:

3038

kobiet

Męska forma nazwiska to GRODZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

742. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRODZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie193 kobiety

 • kujawsko-pomorskie106 kobiet

 • lubelskie85 kobiet

 • lubuskie60 kobiet

 • łódzkie193 kobiety

 • małopolskie58 kobiet

 • mazowieckie519 kobiet

 • opolskie70 kobiet

 • podkarpackie101 kobiet

 • podlaskie640 kobiet

 • pomorskie75 kobiet

 • śląskie133 kobiety

 • świętokrzyskie27 kobiet

 • warmińsko-mazurskie104 kobiety

 • wielkopolskie325 kobiet

 • zachodniopomorskie97 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: