Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROELE

Aktualność danych:

GROELE – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

61

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROELE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie51 mężczyzn, 43 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).