Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROLEWSKI

Aktualność danych:

GROLEWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 142 osoby, z czego:

2

kobiety

140

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROLEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROLEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie20 mężczyzn

  • lubuskie12 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie64 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).