Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROLL

Aktualność danych:

GROLL – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

49

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROLL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).