Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROM

Aktualność danych:

GROM – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 207 osób, z czego:

101

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 15 kobiet

  • podlaskie37 mężczyzn, 36 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).