Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMADKA

Aktualność danych:

GROMADKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (200 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 310 osób, z czego:

155

kobiet

155

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMADKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie96 mężczyzn, 104 kobiety

  • podlaskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie27 mężczyzn, 24 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).