Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMADOWSKA

Aktualność danych:

GROMADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

123

kobiety

Męska forma nazwiska to GROMADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie6 kobiet

  • mazowieckie74 kobiety

  • warmińsko-mazurskie18 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).