Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMADOWSKI

Aktualność danych:

GROMADOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

116

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROMADOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMADOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie10 mężczyzn

  • mazowieckie59 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).