Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMADZIŃSKA

Aktualność danych:

GROMADZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (142 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 292 osoby, z czego:

292

kobiety

Męska forma nazwiska to GROMADZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2674. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMADZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie9 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie27 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • pomorskie15 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie142 kobiety

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).