Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMADZKA

Aktualność danych:

GROMADZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (189 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1376 osób, z czego:

1376

kobiet

Męska forma nazwiska to GROMADZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1631. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMADZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie55 kobiet

 • kujawsko-pomorskie37 kobiet

 • lubelskie177 kobiet

 • lubuskie26 kobiet

 • łódzkie47 kobiet

 • małopolskie40 kobiet

 • mazowieckie189 kobiet

 • opolskie12 kobiet

 • podkarpackie57 kobiet

 • podlaskie165 kobiet

 • pomorskie74 kobiety

 • śląskie90 kobiet

 • świętokrzyskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie113 kobiet

 • wielkopolskie45 kobiet

 • zachodniopomorskie80 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: