Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMAK

Aktualność danych:

GROMAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

72

kobiety

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • podlaskie42 mężczyzn, 23 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).