Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMASZEK

Aktualność danych:

GROMASZEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (101 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

80

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.43.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMASZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie48 mężczyzn, 53 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).