Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMBKA

Aktualność danych:

GROMBKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie świętokrzyskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

6

kobiet

9

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2932. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMBKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • świętokrzyskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).