Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMCZYŃSKA

Aktualność danych:

GROMCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

kobiet

Męska forma nazwiska to GROMCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie9 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).