Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMELSKA

Aktualność danych:

GROMELSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 204 osoby, z czego:

204

kobiety

Męska forma nazwiska to GROMELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie29 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • łódzkie8 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie59 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie38 kobiet

 • wielkopolskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).