Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMIEC

Aktualność danych:

GROMIEC – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

109

kobiet

101

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2840. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 13 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie33 mężczyzn, 30 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).