Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMKIEWICZ

Aktualność danych:

GROMKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

66

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).