Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMKO

Aktualność danych:

GROMKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (141 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 303 osoby, z czego:

142

kobiety

161

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2780. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie19 mężczyzn, 20 kobiet

  • podlaskie78 mężczyzn, 63 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie25 mężczyzn, 24 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).