Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMKOWSKA

Aktualność danych:

GROMKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

64

kobiety

Męska forma nazwiska to GROMKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • mazowieckie13 kobiet

  • podlaskie11 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).