Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMNICKA

Aktualność danych:

GROMNICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

kobiet

Męska forma nazwiska to GROMNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • lubuskie19 kobiet

  • łódzkie16 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • opolskie16 kobiet

  • pomorskie24 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • wielkopolskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: