Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMOTKA

Aktualność danych:

GROMOTKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 324 osoby, z czego:

161

kobiet

163

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2805. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2778. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMOTKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie44 mężczyzn, 41 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie43 mężczyzn, 37 kobiet

  • wielkopolskie19 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).