Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMOTOWICZ

Aktualność danych:

GROMOTOWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (118 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

88

kobiet

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMOTOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie59 mężczyzn, 59 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).