Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMOWSKA

Aktualność danych:

GROMOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 274 osoby, z czego:

274

kobiety

Męska forma nazwiska to GROMOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2692. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie42 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • podlaskie4 kobiety

  • pomorskie135 kobiet

  • śląskie21 kobiet

  • warmińsko-mazurskie13 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).