Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMOWSKI

Aktualność danych:

GROMOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (129 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 272 osoby, z czego:

3

kobiety

269

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GROMOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2672. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie52 mężczyzn

  • lubelskie7 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie129 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie25 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).