Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMSKA

Aktualność danych:

GROMSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 233 osoby, z czego:

233

kobiety

Męska forma nazwiska to GROMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2733. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie29 kobiet

 • mazowieckie76 kobiet

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie13 kobiet

 • świętokrzyskie42 kobiety

 • wielkopolskie12 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).