Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMUŁ

Aktualność danych:

GROMUŁ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (125 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

133

kobiety

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMUŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie62 mężczyzn, 63 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).