Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMULSKA

Aktualność danych:

GROMULSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

192

kobiety

Męska forma nazwiska to GROMULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubuskie11 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie133 kobiety

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).