Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GROMYSZ

Aktualność danych:

GROMYSZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (148 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 273 osoby, z czego:

137

kobiet

136

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2805. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GROMYSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie80 mężczyzn, 68 kobiet

  • mazowieckie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • podkarpackie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).