Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONALEWSKA

Aktualność danych:

GRONALEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

61

kobiet

Męska forma nazwiska to GRONALEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONALEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • pomorskie52 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).