Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONAU

Aktualność danych:

GRONAU – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

78

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.3.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONAU w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie24 mężczyzn, 32 kobiety

  • pomorskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).