Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONCKI

Aktualność danych:

GRONCKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

50

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRONCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • łódzkie10 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie13 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).