Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONCZEWSKA

Aktualność danych:

GRONCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (152 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 326 osób, z czego:

326

kobiet

Męska forma nazwiska to GRONCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2640. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie31 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • mazowieckie152 kobiety

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie25 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).