Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONDECKA

Aktualność danych:

GRONDECKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

kobiet

Męska forma nazwiska to GRONDECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONDECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).