Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONDYS

Aktualność danych:

GRONDYS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 219 osób, z czego:

113

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2853. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONDYS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie14 mężczyzn, 22 kobiety

  • opolskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie20 mężczyzn, 24 kobiety

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).