Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONDZKI

Aktualność danych:

GRONDZKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 12 osób, z czego:

12

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRONDZKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONDZKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podlaskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).