Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONERT

Aktualność danych:

GRONERT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

82

kobiety

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie17 mężczyzn, 19 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).