Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONIECKA

Aktualność danych:

GRONIECKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

kobiet

Męska forma nazwiska to GRONIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • świętokrzyskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: