Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONKOWSKA

Aktualność danych:

GRONKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 462 osoby, z czego:

462

kobiety

Męska forma nazwiska to GRONKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2504. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 kobiet

 • kujawsko-pomorskie60 kobiet

 • lubelskie34 kobiety

 • lubuskie37 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie52 kobiety

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie21 kobiet

 • pomorskie37 kobiet

 • śląskie23 kobiety

 • świętokrzyskie24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie43 kobiety

 • wielkopolskie9 kobiet

 • zachodniopomorskie48 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).