Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRONO

Aktualność danych:

GRONO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

84

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRONO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie46 mężczyzn, 42 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).